Fotografie staré Prahy

stáhnout všechny fotografie v souboru PPS

Staroměstská radnice před rokem 1862. Ještě s už neexistující Krocínovou kašnou.

Staroměstské náměstí s Krennovým domem zbouraným r. 1902, který překážel nově vznikající Pařížské třídě. Odkryl se tak pohled na chrám sv. Mikuláše. V popředí mariánský sloup.

Pohled na Týnský chrám z přelomu 19. a 20. století, kdy jezdila tramvaj Celetnou ulicí i kolem orloje.

Prašná brána na fotografii z roku 1870 má ještě středověký vzhled.

Prašná brána po přestavbě provedené Josefem Mockerem v letech 1875-1886.

Karlovo náměstí z konce 50. let 19. století, kdy před chrámem sv. Ignáce stál ještě špalíček pěti domů.

Václavské náměstí roku 1883, kdy už jezdila přes střed náměstí, později od Můstku až k Muzeu, koňka. V roce 1900 byla elektrifikována. Výhybky se přehazovaly ručně.Teprve Křižík vymyslel magnetický přestavník.

Reprezentační třída Na Příkopě, oblíbené korzo pražských Němců. Češi zase korzovali na Ferdinandově třídě, dnešní Národní.

Vodičkova ulice na snímku pořízeném od rohu Palackého ulice. 80. léta 19. století.

Ferdinandova (Národní) třída v roce 1907. Oslava 1. Máje to asi nebyla, pravděpodobně se vítal mocnář, císař Franz Josef 1.

A opravdu, přijel a prošel se po novém Palackého mostě, který nahradil starý řetězový most, pojmenovaný po Františku I. Prý se císaři od té doby říkalo „Procházka“.

Císař odjížděl z nádraží, které neslo jeho jméno. Tenkrát to byla periférie Prahy. Dnes tu stojí Fantova budova hlavního nádraží. Snímek je asi ze 70. let. Po vybudování vinohradského tunelu a mostu pod Vyšehradem došlo k propojení se smíchovským nádražím.

Nádraží Františka Josefa v roce 1878. Městské hradby už byly zbořeny a teď je tu zakládán park a rybníček.

Koňská brána stávala do r. 1876 v místech dnešní kašny pod Národním muzeem. O její mohutnosti svědčí postavičky u jedné z bran.

Krátké nahlédnutí do Podskalí, kde obvykle končili vltavští voraři. Na snímku z roku 1870 nevede ještě silnice pod vyšehradskou skalou tunelem do Podolí a Vltavu ještě nepřeklenul železniční most.

Vzácný snímek ze 60. let 19. století, kdy ještě existovaly v Praze hradby. Na snímku Újezdská brána s navazující Hladovou zdí. Dnes tu stojí několikapatrové obytné domy.

Na Malostranském náměstí stála kdysi socha maršálka Radeckého. Prý nejhezčí socha ve střední Evropě. Hurávlastenectví ji po roce 1918 odstranilo a dalo do lapidária pražského výstaviště.

Řetězový most Františka I. z r. 1841, který vedl z Ferdinandovy (Národní) třídy přes Střelecký ostrov na Újezd. Vydržel až do roku 1907.

Železná lávka pro pěší z Rejdiště na Klárov z r. 1869. Říkalo se jí „Rudolfova“ nebo také „Železná“.

Technicko policejní zkouška pražské elektrické dráhy v úseku Karlín -Balabenka za přímé účasti Františka Křižíka (stojí na plošině, na kabátě má dva řády).

Od května 1908 zavedena nová autobusová linka z Křižovnického náměstí přes Karlův most Nerudovou ulicí na Hradčany. V provozu byla jen krátce; před první válkou ji Pražané ještě odmítali.

Pražská krejčovská dílna nebo módní salon? Kdepak, parní a chemická prádelna v Libni se šéfovou na snímku vpravo.

Vltava snad každý rok zamrzala a tak se v neděli stávala mezi železničním a Palackého mostem jedním velkým kluzištěm. Snímek asi z roku 1905.

V létě chodili Pražáci na Občanskou plovárnu nebo do Podolí. Snímek z Podolí, pořízený před první světovou válkou, ukazuje tehdejší koupací módu.

Pánové, tato fotografie a jí podobné ze 60. let 19. století byly již považovány za pornografii!

Na Havelském trhu.

 

stáhnout všechny fotografie v souboru PPS

 

(zpět)