Odkazy

Oficiální stránky - Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s. - http://www.downsyndrom.cz/

Fotbalový zápis sportovců s DS - reportáž CNN - Hong Kong - http://travel.cnn.com/hong-kong/life/hong-kongs-first-down-syndrome-football-tournament-417258


Materiály shromážděné od M. Staré

1. Vývoj kojencu a batolat s downovým syndromem (2x A4) - DS-1-Vývoj-Kojenců-Batolat.pdf
2. Láska v rukách (2x A4) - DS-2-Láska-v-rukách.pdf
3. Masáž dětí a kojenců (3x A4) - DS-3-Masáž-děti.pdf
4. Motorika a stimulace (2x A4) - DS-4-Motorika-Stimulace.pdf
5. Sebeobsluha malé děti (1x A4) - DS-5-Sebeobsluha.pdf
6. Sociální vztahy - 1 - DS-6-Sociální-vztahy-1.pdf
    Sociální vztahy - 2 - DS-6-Sociální-vztahy-2.pdf
    Sociální vztahy - 3 - DS-6-Sociální-vztahy-3.pdf
7. Poznávací schopnosti (1x A4) - DS-7-Poznávací-schopnosti.pdf
8. Jemná motorika (3x A4) - DS-8-Jemná-Motorika.pdf
9. Motorika - poznávací schopnosti (2x A4) - DS-9-Motorika-Pokračování.pdf
10. Sebeobsluha + Sociální vývoj - starší děti (3x A4) - DS-10-Sebeobsluha.pdf
11. Sociální vztahy - starší děti (1x A4) - DS-11-Socialni-vztahy.pdf
12. Jak komunikovat s dítětem (1x A4) - DS-12-Jak-komunikovat.pdf
13. Nácvik pohybu (3x A4) - DS-13-Nacvik-pohybu.pdf
14. Rozvíjení komunikace v ranném věku (2x A4) - DS-14-Rozvijeni-komunikace.pdf
15. Možnosti rozvoje řeči (6x A4) - DS-15-Rozvoj-reci.pdf
16. Pozurumění řeči (2x A4) - DS-16-Porozumeni-reci.pdf
17. Stimulace dítěte a říkanky (5x A4)- DS-17-Stimulace-rikanky.pdf


Aktualizace: 12/2/2014, 5/3/2014